120)): $Dni = 120; endif; $Datum = Date ("Y-m-d H:i:s", (Time()-($Dni*86400))); // echo $Datum; $vysledek = MySQL_Query("SELECT * FROM Bazar WHERE ((Kategorie LIKE '$Kategorie') AND (NP = $NP) AND (Datum > '$Datum'))"); if (!$vysledek): echo "Chyba při prohledávání tabulky.
\n"; else: //echo "O.K. při prohledávání tabulky.
\n"; $f = MySQL_Num_Rows ($vysledek); //echo "Záznam se podařilo načíst.
\n"; //echo $f; return $f; endif; } require "ini.php3"; ?>
 
\n"; break; endif; mysql_query('set names cp1250',$spojeni); MySQL_Select_DB ("vztlak", $spojeni); while ($Kat[$i]): echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; $i++; endwhile; $cokoli = '%'; ?>
NÁKUP - všechny kategorie.

Vložit nový inzerát

PRODEJ - všechny kategorie.

\"NÁKUP
"; echo "


"; echo "".Pocet (2, $i)."


"; echo "(".Pocet (2, $i, $DefNew)." N)

$Kat[$i]
"; echo "$Memo[$i]


"; echo "".Pocet (1, $i)."


"; echo "(".Pocet (1, $i, $DefNew)." N)

\"PRODEJ
"; echo "
NÁKUP - všechny kategorie.( N)

Všechny inzeráty
Kompletní výpis všech platných inzerátu.( N)

PRODEJ - všechny kategorie.

Kliknutím na animovanou šipku zobrazíte inzeráty odpovídající kategorie.